Public / Social Design

Functie en werkwijze

In opdracht van gemeente Veenendaal heb ik in een multidisciplinair projectteam, bestaande uit projectleider, ingenieursbureau en ik als ontwerper, de onderzoeksvragen en deels het stakeholdermanagement op me genomen.
Vanuit de designthinking methode heb ik de werkzaamheden opgepakt, om zo tot een werkzaam plan te komen. Aangezien er veel complexe en tegenstrijdige belangen liggen en ook het werkveld complex is.

Mijn kracht ligt in analyse en identiteit versterkend ontwerp, waarbij ik 3 cultuurhistorische concepten heb neergezet. Vanuit goedkeuring en enthousiasme van wethouders binnen de gemeente de opdracht gekregen hier twee van verder uit te werken.
Twee concepten heb ik uitgewerkt in plattegrond tekeningen, deze zijn onder mijn aansturing uitgewerkt in AutoCAD, verder realiseerde ik de visualisatie in referentiebeelden en handmatige 3D tekeningen, materialisatie en in samenwerking met bureau Drong hebben zij dit omgezet in digitale 3D schetsen (zie referentiebeelden).

Vanuit de opdracht om de Duivenweide te reconstrueren tot een plek van beleven en ontmoeten heb ik onderzoek gedaan, concepten uitgewerkt, twee SO’s gerealiseerd en adviezen geschreven.

Vanuit de archeologie heb ik gekeken naar de consultatiememo 20202, gebiedsvisie, PvE, politiek, kunst en evenementen. Ook zijn inrichtingen uit het verleden meegenomen.

Om een goed plan te realiseren voor dit project moesten een paar vragen beantwoord worden in de juiste volgorde. Uiteindelijk wil je een reconstructie maken die werkt voor de eindgebruiker en de juiste doelen hiermee realiseren. Daarbij hoort het in kaart brengen van de obstakels/ bedreigingen om beleven en ontmoeten te realiseren.

Vanuit dit perspectief hebben we de context/het veld verder onderzocht.

Functioneel zijn de deelgebieden in kaart gebracht en is overleg met verkeer, onderhoud, economie, groenbeheer, stedenbouw, politiek geweest. Ook zijn met hen de concepten besproken en hebben we samen nagedacht over de eindgebruiker.

In het empathisch onderzoek is er gekeken welke inhoud er al is opgehaald en gesproken met cultuur promotie en evenementen, buurtbewoners, theater/vitale binnenstad en veldwerk op de locatie zelf.

Daarnaast is er contact geweest met de in dit stadium belangrijkste boundary spanners/ grenswerkers zoals wijkmanager, jeugd en veiligheid, en evenementen. Uit voorgaande heb ik de belangrijkste gemeenschappelijke KERNWAARDEN vastgesteld als basis voor het ontwerpen, alsook de obstakels/ paradoxen.

Om vanuit de kernwaarden een plek van beleven en ontmoeten te realiseren, zal er een oplossing moeten komen voor de paradoxen en de bedreigingen. Deze kernwaarden en knelpunten heb ik verder uitgelegd en hierop adviezen gegeven. Daarnaast is de menselijke maat cruciaal en ook het gevoel in een ontwerp, zodat het tot leven komt. Daarbij zijn zichtlijnen en de omgeving waarin ontworpen wordt voor mij cruciaal.

Altijd ontwerp ik met de eindgebruiker in gedachten, waarbij mijn streven is de verschillende belangen samen te brengen in een helder en identiteitsversterkend ontwerp.