Verlangen Vieren

Verlangen Vieren

De beelden “Verlangen Vieren” in het centrum van Veenendaal vertellen het verhaal van een diep verlangen om van betekenis te zijn. Betekenis te geven aan je bestaan als mens. Dat het antwoord daarop altijd bij jezelf én de ander ligt. Omdat alleen samen we het leven kunnen vieren. Uitreiken, ontvangen en delen.

Vanuit mijn eigen verlangen om een bijdrage van betekenis te leveren met mijn kunst heb ik de ontmoeting met anderen opgezocht en veel support ervaren voor deze beelden. Dat is uiteindelijk precies ook de boodschap die besloten ligt in de twee kunstwerken, we doen het samen!’

Verbinding tussen pleinen.

Door het plaatsen van de twee kunstwerken wilde ik het verbindende karakter van de twee pleinen bevorderen. Daarom heb ik rekening gehouden met de natuurlijke beweging op de pleinen en gezocht naar de juiste arabeske vormen.
Naast de verbindende factor tussen de inwoners en bezoekers van Veenendaal hebben de twee kunstwerken ook een belangrijke functie voor de regio van Veenendaal en de provincie Utrecht. Er is steeds meer behoefte aan ontmoeten, eten, drinken, cultuur, en evenementen. Het stadshart van Veenendaal verandert daardoor steeds vaker van populair winkelgebied in een gebied van beleving.

Ik ben ervan overtuigd dat de twee kunstwerken prachtig in verbinding staan met de twee pleinen. Het is net als beide pleinen zelf, welke elk een eigen karakter en identiteit hebben en toch met elkaar in verbinding staan. Dat is het uitgangspunt geweest voor het ontwerpen, samen met het feit dat dit de plek is waar mensen elkaar ontmoeten.

Karakters.

De man heeft een eigen karakter en staat voor het verlangen en de drive, dat is een diepe emotie om van betekenis te willen zijn en als mens onze kracht. Er gebeurt namelijk iets bijzonders als we dit ingelegde gedeelte omarmen, ons verlangen, onze verbeeldingskracht van dat wat kan zijn, ligt hier. Elke nieuwe creatie, elke ontmoeting komt hieruit voort.

De vrouw heeft ook weer een eigen karakter en staat voor het leven vieren. Het vieren van het leven is ten volle mogen schreeuwen, dansen, boos en verdrietig zijn, uitbundig en enthousiast. Er echt zijn! Dat kan als het ook ergens landt, een antwoord krijgt, die ontmoeting met de ander er is. Individualiteit en de verbinding. Dat is een dynamisch spel.’

Beide beelden zullen de natuurlijke beweging op de pleinen versterken. Een goed kunstwerk zet de ruimte in beweging. Ik wil een verhaal vertellen met mijn werk, maar wil het laten functioneren als architectuur. Daarvoor is beweging belangrijk en de gebruiksfunctie van de ruimte moet dan goed in kaart gebracht worden. Daarom heb ik eerst onderzocht wat natuurlijke looproutes op de pleinen zijn en wat de zichtlijnen, zodat je vanuit de loop de beelden echt als een markeerpunt hebt staan. De pleinen komen hierdoor meer met elkaar in contact dan voorheen.

Sokkels vertellen een verhaal.

De sokkels waar de beelden op staan vormen een eenheid met gebruikt materiaal aan de gracht en rondom zit het verhaal gegraveerd. De beelden draaien in hun as op dezelfde manier. Ze spiegelen elkaar en zeggen toch iets totaal anders. Door deze spiegeling zit er een sterke eenheid in de beelden. Dynamiek en verbinding.

De betekenis is op de sokkels gegraveerd. En op meerdere manieren te lezen. Elk woord, elke zijde van de sokkel, heeft in zichzelf betekenis.

Tekst rondom op de sokkel van de man vanaf voorkant tegen de klok in
(zoals je leest van links naar rechts)
VERLANGEN | BIJ MIJ | DE ANDER | HET ANTWOORD
Tekst rondom op de sokkel van de vrouw vanaf voorkant tegen de klok in
(zoals je leest van links naar rechts)
VIEREN | JIJ EN IK | HET LEVEN | SAMEN

Daarnaast kun je vanaf de verschillende zijden het volgende lezen, wat de onderlinge relatie ook weer weergeeft:
Achterkant man: De ander | vieren
Zijkant man: het antwoord | jij en ik
Achterzijde vrouw: het leven | verlangen
Zijkant vrouw: samen | bij mij