Alleen timing is tijd

Tijd is niets.
Tijd is niets in zichzelf.
Tijd is alles mits goed getimed.
Niet enkel wat we zeggen of wat doen is van belang, maar juist ook de timing.

Felicia Sonmez werd online met de dood bedreigd en kreeg een schorsing als journalist bij de Washington Post, nadat ze de schaduwzijde belichtte van Kobe Bryant.
Niet door wat ze schreef, waarschijnlijk was het waar en wellicht ook terecht wat ze meldde, maar vlak na de dood van de basketballer was het niet het moment, niet de tijd, niet het uur.
Timing is cruciaal.

Hoeveel tijd ons is gegeven weet niemand. En sommigen beseffen het belang daarvan pas als het te laat is. Misschien ben ik morgen wel dood?
Mijn moeder werd tenslotte ook niet oud. Comme ci comme ça.

De Amerikaanse schrijver William Faulkner was in zijn tijd een voorbeeld voor andere schrijvers. Toch leed hij onder de afgunst en minachting van anderen. Dat hij goed was, maakte hem dus niet geliefd. Hij werd namelijk gezien als de rivaal op stilistisch vlak van Hemmingway. Waar Hemmingway korte zinnen gebruikte, schreef hij lange zinnen met een psychologische dramatische en emotionele diepte.
Faulkner zei „ De ware tijd komt pas tot leven wanneer de klokken zwijgen.”
timing verlangen vieren in veenendaal
Er wordt gezegd dat de dood een belangrijk onderwerp is bij kunstenaars. Ik ben van mening dat het veeleer de tijd is die kunstenaars bezig houdt. Mij zeker.
Kunst is een handvat. Ons besef van tijd heeft alles te maken met een poging om vat te krijgen op het gevoel van verstrijken van tijd. Oftewel tijd geeft aan dat alles tijdelijk is en dus ook voorbij gaat. Des te belangrijker wat we met die tijdelijkheid en het moment doen.

Er is een tijd, een moment, een uur dat iets niet gepast is. Evenzo is er een tijd, een moment, een uur waarin wat we wel zeggen, doen of geven essentieel is. Omdat die tijd niet weer terug komt!
Doordat er geen schorsing als zodanig bestaat voor de dingen die we nalaten, komen we er op het moment vaak mee weg. Maar weegt dat niet des te zwaarder?

‚ Waarom wachten met iets moois zeggen als het ook vandaag kan.’ Dela heeft daar een ‚spot-on’ reclame van gemaakt. Alleen timing is tijd.

Mijn kunst gaat over de momenten in de tijd. Die momenten die we ons willen herinneren, of zouden moeten en willen herinneren. Een mens vergeet nogal snel. Kunst maakt ons bewust wat voor ons belangrijk is en kan het daarmee in een kader stoppen welke laat zien wat in ons vluchtige leven belangrijk is. Of misschien nog beter: wie!

– 12 oktober 2019 – een moment in de tijd waarin voor mij van alles samen kwam. [Daar later misschien meer over.] De onthulling van twee kunstwerken in het centrum, het centrum van cultuur, in het dorp waar ik als kunstenaar getogen ben en mijn kinderen ook geboren.
Daar waar ik een stukje van de puzzel mag zijn en heb willen laten zien dat we elkaar nodig hebben om het leven te kunnen vieren. Dat we ons hopelijk herinneren dat het onze diepste kracht kost en onze kwetsbaarste kant om werkelijk te delen, dat we de waarde daarvan erkennen en als de ander daarin deelt alles samenkomt wat het leven de moeite waard maakt.
‚ Verlangen vieren’ Ze staan daar nu als een herinnering, een moment in de tijd.

„ Er is een tijd voor alles, alles heeft zijn eigen moment, eigen uur.” Prediker

Alleen timing is tijd.
Wie oren heeft die hore.
Wie een hart heeft die verbindt.

Linette

10 Responses to Alleen timing is tijd